Logowanie

Zarejestruj zarejestruj »
Przypomnijprzypomnij hasło »


Zaawansowane wyszukiwanie zaawansowane »
AVEON - Centrum zaopatrzenia BHP
Phone 34 361 09 20
Phone 794 111 795
Phone 794 111 797
Phone 796 404 000
Phone 606 379 176
Mail info@aveon.pl

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?Zapisz sie na nasz newsletter.

Ochrona rąk

Rysunek ułatwiający dobór rękawic (wartości podane w cm)

http://www.aveon.pl/adm.php/media/showfile/19104

420.jpg

                Wymagania ogólne i metody badań EN 420

Rękawice ochronne.  Norma EN420 jest podstawową normą dla rękawic należących do wszystkich kategorii odporności. Określa podstawowe wymagania w stosunku do rękawic ochronnych w zakresie:

• Identyfikacji producenta i znakowania wyrobu,

• Wpływu na użytkownika,

• Przestrzegania uzgodnionych rozmiarów,

• Wygody użytkowania,

• Budowy rękawicy,

• Opakowania, składowania, konserwacji i czyszczenia,

• Informacji dla użytkownika w instrukcji obsługi, jakakolwiek by była kategoria: parametry techniczne, piktogramy, zastosowanie, środki ostrożności w trakcie użytkowania, zakres dostępnych rozmiarów.

Rozmiary rękawic zgodnie z normą EN420

388.jpg          Rękawice chroniące przed czynnikami mechanicznymi EN 388

Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi jest określana za pomocą piktogramu, po którym występują cztery poziomy jakości. Każda z liczb oznacza określoną wytrzymałość testową na dane zagrożenie.

Norma określa cztery parametry wytrzymałości:

12477.jpg Rękawice ochronne dla spawaczy EN 12477
Rękawice ochronne dla spawaczy są zaliczane do kategorii II środków ochrony indywidualnej wg dyrektywy 89/686/EWG (rozporządzenia ministra gospodarki z 21 grudnia 2005 r.).
Wymagania dotyczące rękawic przeznaczonych do ochrony rąk podczas procesów spawania, cięcia i procesów pokrewnych zostały zawarte w normie zharmonizowanej EN 12477:2001 (odpowiednik krajowy: PN-EN 12477:2005) oraz zmianie do tej normy: EN 12477:2001/A1:2005 (odpowiednik krajowy: PN-EN 12477:2005/A1:2007).
Przyjmuje się, że rękawice spawalnicze ocenione zgodnie z wymienioną normą spełniają zasadnicze wymagania dyrektywy 89/686/EWG dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Rękawice ochronne dla spawaczy są przeznaczone do ochrony rąk i nadgarstków przed działaniem drobnych rozprysków stopionego metalu, oparzeniami w wyniku krótkotrwałego kontaktu z płomieniem oraz z gorącym przedmiotem lub powierzchnią, ciepłem konwekcyjnym oraz promieniowaniem UV pochodzącym od łuku, a także przed czynnikami mechanicznymi, jak obtarcia, przecięcia, przekłucia.
Zgodnie z normą EN 12477:2001, rękawice przeznaczone do ochrony rąk spawaczy dzielą się na dwie podstawowe grupy:
• rękawice zaliczane do typu A,
• rękawice zaliczane do typu B.
Rękawice spawalnicze typu B są zalecane do stosowania w przypadku wykonywania prac, przy których jest wymagana duża zręczność, np. spawania TIG (ang. tungsten inert gas – spawanie nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych), gdyż rękawice te spełniają wyższy poziom wymagań w odniesieniu do zręczności w porównaniu z rękawicami typu A, chociaż jednocześnie wymagania w zakresie właściwości ochronnych są spełnione na niższym poziomie. Do pozostałych procesów spawania mogą być stosowane rękawice typu A, które zapewniają spełnienie wymagań w zakresie właściwości ochronnych na wyższym poziomie. Należy przy tym podkreślić, że rękawice mogą jednocześnie spełniać wymagania dla obydwu wymienionych typów, będą one wówczas klasyfikowane jednocześnie do typu A i B.

381.jpg

Rękawice przeznaczone do ochrony rąk przed przecięciami piłą łańcuchową

EN 381

Spełniające wymagania normy PN-EN 381-7:2002

Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych. Wymagania dla rękawic chroniących przed przecięciem piłą łańcuchową. Norma należy do norm dotyczących środków ochrony indywidualnej, przeznaczonych do ochrony przed zagrożeniami występującymi w trakcie użytkowania ręcznych pilarek łańcuchowych. Rękawice, które mają na celu ochronę przed przecięciem pilarką łańcuchową są w przeważającej części wykonane z układu materiałów zawierających skóry, tkaniny oraz materiały powlekane. Najistotniejszym elementem konstrukcyjnym jest wkład stosowany w części grzbietowej pod materiałem zewnętrznym, zapewniający ochronę przed przecięciem. Wkład ten wykonywany jest z układu materiałów o wysokiej odporności na przecięcia. Zabezpieczenie przed przecięciem realizowane jest poprzez: Spowodowanie ślizgania się łańcucha po materiale i w ten sposób niedopuszczenie do przecięcia tego materiału, Wciąganie włókien w koło napędowe przez ogniwa tnące łańcucha i blokowanie w ten sposób ruchu łańcucha, Hamowanie łańcucha na skutek absorbowania przez włókna energii ruchu obrotowego, co skutkuje zmniejszeniem prędkości łańcucha.

UWAGA: Żadne środki ochrony nie mogą zapewnić 100% ochrony przed przecięciem spowodowanym przez ręczną pilarkę łańcuchową. Niemniej jednak doświadczenia wykazały, że można wyprodukować środki ochrony, które zapewniają

pewien stopień ochrony.

A klasa odporności na przecięcie przy prędkości łańcucha (0-3).

Klasa odporności Prędkość łańcucha

0 16m/s

1 20m/s

2 24m/s

3 28m/s

Piktogram powinien być naniesiony tylko na tę rękawicę w parze, która zapewnia właściwości ochronne przed przecięciem piłą łańcuchową. Przy znaku graficznym powinna być umieszczona cyfra oznaczająca klasę ochrony, czyli klasę prędkości łańcucha, przy której wykazano odporność rękawic na przecięcie.

1082.jpg

Rękawice i ochrony ramion chroniące przed przecięciami i ukłuciami nożami ręcznymi EN 1082 1,2,3

            EN 1082 1 Rękawice i ochrony ramion z plecionki pierścieni. Norma określa wymagania dot. konstrukcji, właściwości  użytkowych, odporności na przekłucie, mocowania za pomocą pasków, masy, materiału, znakowania i sposobu użytkowania rękawic i ochron ramion. Wskazano również odpowiednie metody badań. Norma ta dotyczy rękawic ochronnych z plecionki pierścieni i  ochron ramion  z elementów metalowych i z tworzyw sztucznych, przeznaczonych do pracy nożami ręcznymi. Rękawice spełniające wymagania normy należy bezwzględnie stosować w przypadku, gdy pracownik posługuje się ostro zakończonym nożem, który przemieszcza się w kierunku drugiej ręki, narażając ją na bezpośredni kontakt z narzędziem – konieczne jest wtedy stosowanie rękawic o większej ochronie przed przecięciami wykonanych z plecionki pierścieni metalowych. Rękawice takie przeznaczone są do stosowania na jedną rękę - tę, która nie trzyma nożapodczas wykonywania czynności zawodowych. Rękawice są najczęściej wykonywane ze stali nierdzewnej. Mogą być zakończone długim lub krótkim mankietem, który stanowi ochronę również części lub całego przedramienia. Rękawice powinny być starannie dobierane do wielkości ręki w celu zapewnienia optymalnej ochrony. W celu zwiększenia komfortu pracy, pod rękawicami z plecionki pierścieni metalowych można stosować rękawice bawełniane.

         EN 1082 2 Rękawice i ochrony ramion wykonane z materiałów innych niż plecionka pierścieni. Norma określa wymagania dotyczące: projektowania, odporności na przecięcie, odporności na przekłucie oraz właściwości ergonomicznych, rękawic odpornych na przecięcie, ochron ramion i rękawów ochronnych, wykonanych z materiałów innych niż plecionka pierścieni, sztywne metale i tworzywa sztuczne oraz zapewniających mniejszą ochronę przed przecięciem i ukłuciem niż wyroby wymienione w części pierwszej normy. Wymagania zawarte w normie dotyczą ochron przeznaczonych tylko do pracy, w której nóż jest zakończony ostro lub jest używany tylko do cięcia w miejscach odległych od ręki i ramienia.

         EN 1082 3 Rękawice i ochrony ramion chroniące przed przecięciami i ukłuciami nożami ręcznymi. Badanie przecięcia tkanin, skór i innych materiałów przy uderzeniu nożem. Norma określa wymagania dot. Badania odporności na przecięcie, w wyniku uderzenia, tkanin, skór i innych materiałów.

407.jpg Rękawice chroniące przed czynnikami termicznymi (wysoka temperatura i/lub ogień) EN 407

Rękawice chroniące  przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ogień). Norma określa metody badań, wymagania ogólne, poziomy parametrów termicznych i sposoby oznakowania rękawic ochronnych, chroniących przed gorącem         i/lub ogniem. Ma ona zastosowanie do wszystkich rękawic, które powinny chronić ręce przed gorącem i/lub płomieniem pod jedną lub kilkoma następującymi postaciami: ogień, ciepło kontaktowe, ciepło konwekcyjne, promieniowanie   cieplne, drobne rozpryski roztopionego metalu lub duże rozpryski ciekłego metalu.

http://www.aveon.pl/adm.php/media/showfile/19084

A - Poziomy skuteczności dotyczące badania zachowania się podczas palenia.

http://www.aveon.pl/adm.php/media/showfile/19085

B - Poziomy skuteczności w odniesieniu do odporności na ciepło kontaktowe.

http://www.aveon.pl/adm.php/media/showfile/19086

C - Poziomy skuteczności w odniesieniu do odporności na ciepło konwekcyjne.

http://www.aveon.pl/adm.php/media/showfile/19087

D - Poziomy skuteczności w odniesieniu do odporności na ciepło promieniowania.

http://www.aveon.pl/adm.php/media/showfile/19087

E - Poziomy skuteczności w odniesieniu do odporności na drobne rozpryski stopionego metalu.

http://www.aveon.pl/adm.php/media/showfile/19088

F - Poziomy skuteczności w odniesieniu do odporności na duże ilości stopionego metalu.

http://www.aveon.pl/adm.php/media/showfile/19089

511.jpg

Rękawice chroniące przed zimnem EN 511

Rękawice chroniące przed zimnem. Norma określa wymagania i metody badań dla rękawic ochronnych chroniących przed zimnem konwekcyjnym lub kontaktowym, aż do temperatury -50°C. Zimno to może być związane z warunkami klimatycznymi lub działalnością zawodową w przemyśle. Specyficzne wartości różnych poziomów parametrów  technicznych są określane zgodnie z wymaganiami odpowiadającymi każdej kategorii  zagrożenia lub każdej dziedzinie specjalnego zastosowania. Badania wyrobów mogą być prowadzone tylko w odniesieniu do poziomów parametrów technicznych, a nie do poziomów ochrony.

http://www.aveon.pl/adm.php/media/showfile/19091

UWAGA: Jeżeli zamiast wartości liczbowej wystąpi X, oznacza to iż produkt nie był poddawany testom w danym zakresie.

Rękawice kriogeniczne - Prawidłowa ochrona rąk w temperaturze do -160°C.
Prawidłowa ochrona rąk przed ciekłym azotem.


Według oświadczń przedstawicieli technicznego przemysłu gazowego zapotrzebowanie na ciekły azot do zastosowań kriogenicznych wzrosło przez ostatnie dziesięć lat 30-krotnie. Jednak świadomość odpowiedniej ochrony podczas pracy w tych warunkach niewiele się zmieniła. W dalszym ciągu często używane są rękawice ze skóry, które przy ekstremalnie niskich temperaturach okazują się bardzo niebezpieczne. Bezpieczniejszą alternatywą mogą być rękawice z dzianiny sztucznej.

 Nieskuteczne ochrony.

Ciekły azot charakteryzuje się temperaturą -196°C. Przy pracach w fazie gazowej oscyluje ona w granicach od -80°C do -180°C, dlatego obowiązkiem każdego pracownika jest założenie skutecznych ochron osobistych: ubrania ochronnego, rękawic, fartucha oraz osłony twarzy. W praktyce wygląda to całkiem inaczej. Często do wielu prac nadal używane są rękawice i fartuchy ze skóry, które przy bardzo niskich temperaturach stwarzają ryzyko niebezpieczeństwa. Skóra bowiem posiada cechę wiązania wilgoci. W obszarach niskiej temperatury oznacza to zwiększoną możliwość przewodzenia zimna. Już przy normalnej wilgoci, wynoszącej w pomieszczeniach 40-60%, skóra robi się „wilgotna”. Używając takich wilgotnych rękawic do prac w bardzo zimnych temperaturach, np. w czasie styczności z oparami ciekłego azotu, każda cząsteczka wody zamarza, powstają kryształki lodu, wskutek czego materiał ten nie jest już odporny na zimno, a chłód przechodzi bezpośrednio na skórę. Do prac z ciekłym azotem, helem, argonem, tlenem lub innymi gazami kriogenicznymi nadają się znakomicie specjalistyczne rękawice ze sztucznej dzianiny, zaprojektowane do użycia w bardzo niskich temperaturach. Chronią one przed kriogenicznym oparem, jak również przed odpryskami. Ważne jest, aby uświadomić sobie, że rękawice z dzianiny nie nadają się jednak do zanurzania w kriogenicznych cieczach – do tego rodzaju prac nie ma w obecnej chwili na rynku żadnych rękawic ochronnych.

 Zastosowanie ciekłego azotu

Ponieważ w otoczeniu temperatury od -80°C do -180°C materiał nieznacznie się kurczy, w takiej sytuacji istotną rolę odgrywa odpowiednie dopasowanie rękawic tak, aby istniała możliwość ich szybkiego ściągnięcia w razie przypadkowego kontaktu z ciekłym azotem. Coraz częściej specjalistyczne rękawice ze sztucznej dzianiny używane są jako rękawice robocze do:

  • prac przemysłowych
  • techniki złącza skurczowego
  • obróbki metali oraz tworzyw sztucznych w niskich temperaturach
  • schładzania betonu (w dziedzinie budownictwa drogowego)
  • zamrażania ziemi (w budownictwie podziemnym)
  • prac remontowo-konserwacyjnych przy systemach kriogenicznych
  • przelewania gazów kriogenicznych (w dziedzinie techniki gazowej)
  • akcji straży pożarnych przy awariach zbiorników oraz systemów kriogenicznych.

Ciekły azot jest idealnym dostawcą zimnej energii do kriomielenia i gradowania gumy oraz tworzyw sztucznych. Jedną z możliwości jest też użycie go do konserwacji rurociągów i armatur na lodowiskach. Ponadto jest używany przez laboratoria do chłodzenia oraz do długotrwałego przechowywania próbek biologicznych i medycznych, np. w zakresie patologii. W dziedzinie przemysłu spożywczego ciekły azot jest używany do szybkiego zamrażania żywności przy zachowaniu jej jakości. Popularne komory kriogeniczne chłodzone ciekłym azotem używa się w terapii przy użyciu zimna. Leczenie w taki sposób działa przeciwbólowo, przynosi poprawę nastroju oraz natychmiastowe ustąpienie zmęczenia i chęć do ruchu. W nowoczesnych aparaturach do rezonansu magnetycznego korzysta się z bardzo zimnego ciekłego helu jako medium chłodzącego. W dziedzinie biologicznej, genetycznej oraz przy badaniach komórek macierzystych także są używane bardzo zimne media, np. w weterynarii używa się ciekłego azotu przede wszystkim do przechowywania nasion bydła, kur i świń, wykorzystywanych następnie do sztucznego zapłodnienia.

Na podstawie materiałów firmy LABOplus - Niemcy

374-2.jpg

Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi i mikroorganizmami

EN 374-1

Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Wyznaczanie odporności na przenikanie substancji chemicznych. Norma EN374-3 dotyczy określenia odporności materiałów wchodzących w skład rękawic na przenikanie produktów chemicznych potencjalnie niebezpiecznych, nie w postaci gazowej, w przypadku ciągłego kontaktu z nimi. Należy podkreślić, że badanie nie odzwierciedla warunków w jakich rękawica jest używana, i że wyniki badań, które mają względną wartość, mogą być użyte tylko do porównywania materiałów na podstawie zakresu ich czasów przebicia. W nowszej wersji normy rękawica uważana jest za odporną na działanie środków chemicznych jeśli uzyska wskaźnik 2 lub większy dla trzech przetestowanych środków z poniższej listy:

http://www.aveon.pl/adm.php/media/showfile/19094

http://www.aveon.pl/adm.php/media/showfile/19093

Penetracja:

Penetracja jest to przenikanie substancji chemicznych i/lub mikroorganizmów przez materiały porowate, szwy, nakłucia i inne niedoskonałości materiału rękawicy ochronnej na poziomie pozamolekularnym.

http://www.aveon.pl/adm.php/media/showfile/19095

Przenikanie:

Rękawice gumowe i plastikowe nie zawsze powstrzymują płyny. Czasami zachowują się jak gąbka, nasiąkając płynami i przetrzymując je przy skórze. Konieczne jest więc przeprowadzenie pomiarów czasu przebicia, czyli czasu, po jakim niebezpieczne płyny docierają do skóry.

http://www.aveon.pl/adm.php/media/showfile/19096

374.jpg

Norma EN 374-1 "NISKA ODPORNOŚĆ CHEMICZNA" określa wymagania dotyczące rękawic chroniących użytkownika przed chemikaliami i/lub mikroorganizmami. Definiuje terminologię dotyczącą: materiału na rękawice chroniące przed mikroorganizmami, degradacji, przesiąkania, przenikania środków chemicznych stosowanych do badań, czasu przebicia. Wymagania dotyczące rękawic chroniących przed zagrożeniami mechanicznymi nie są tutaj opisywane.

374-1.jpg

NORMA EN 374-2 Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Wyznaczanie odporności na przesiąkanie. Norma wyszczególnia metodę badań celem określenia odporności na przesiąkanie dla rękawic chroniących przed produktami chemicznymi i/lub przed mikroorganizmami. Kiedy rękawice są odporne na przesiąkanie po badaniach według tej części normy EN374, oznacza to, że stanowią one skuteczną barierę przed zagrożeniami mikrobiologicznymi.

UWAGA:
Przy doborze rękawic chemicznych przede wszystkim należy uwzględnić rodzaj i stężenie substancji chemicznej. Wytyczne normy nie zawsze odzwierciedlają rzeczywisty stan w miejscu pracy!
60903.jpg

Rękawice ochronne, elektroizolacyjne EN 60903

Prace pod napięciem. Rękawice z materiału izolacyjnego. Norma definiuje wymagania dotyczące rękawic z materiału izolacyjnego oraz rękawic pięciopalcowych i trójpalcowych, które są stosowane zwykle w połączeniu z ochronnymi rękawicami skórzanymi, nakładanymi na rękawice izolacyjne w celu ich mechanicznego wzmocnienia. Zdefiniowane są wymagania dotyczące rękawic izolacyjnych bez mechanicznego wzmocnienia. Norma określa klasy i kategorie rękawic, podaje wymagania fizyczne, określa zakres i metody badań elektrycznych, mechanicznych i cieplnych.

Do ochrony rąk przed porażeniem prądem elektrycznym stosuje się rękawice elektroizolacyjne, które mogą być stosowane jako sprzęt ochronny przy pracy z prądem o napięciu do 1 kV. Przy wyższych napięciach, mogą być stosowane tylko jako pomocniczy sprzęt ochronny. Rękawice z materiału izolacyjnego, stosowane do prac pod napięciem zostały podzielone na sześć klas, różniących się między sobą właściwościami elektrycznymi. Każdej z sześciu klas odpowiada inna wartość napięcia probierczego tj. napięcia prądu, które rękawica musi wytrzymać podczas badania w warunkach określonych w normie:

http://www.aveon.pl/adm.php/media/showfile/19100

Dodatkowo, wyróżnia się pięć kategorii rękawic do prac pod napięciem, w zależności od ich właściwości specjalnych:

kategoria A - rękawice odporne na działanie kwasu

kategoria H - rękawice odporne na działanie oleju

kategoria Z - rękawice odporne na działanie ozonu

kategoria R - rękawice odporne na działanie kwasu, oleju, ozonu

kategoria C - rękawice odporne na działanie skrajnie niskiej temperatury

Oznakowanie rękawic powinno zawierać:

symbol podwójnego trójkąta oznaczający przeznaczenie rękawic do prac pod napięciem

numer normy europejskiej wraz z rokiem publikacji (EN 60903:2003)

nazwa, znak handlowy lub identyfikacja producenta

klasa rękawic

kategoria rękawic (jeśli dotyczy)

wielkość

numer serii lub partii

miesiąc i rok produkcji Rękawice klasy 1, 2, 3 i 4 powinny być poddawane okresowym, laboratoryjnym badaniom elektrycznym co 6 miesięcy. Okres zalecanych badań okresowych wynosi od 30 do 90 dni.

zywnosc.jpg Kontakt z żywnością

 

Produkty spełniające warunki konieczne do kontaktu z żywnością mogą być stosowane w przemyśle spożywczym, cukierniczym i innym, gdzie występuje bezpośredni kontakt z żywnością. Dla artykułów dopuszczonych do kontaktu z żywnością mają zastosowanie przepisy  europejskie (Dyrektywa Ramowa 89/109/CEE oraz 90/128/ CEE)  przyjęte przez wszystkie ustawodawstwa krajowe. Dokonywane są badania całościowego przenikania składników rękawicy na substancjach spożywczych, takich jak oliwa z oliwek, alkohol 95%, aktywne substancje wodne w celu  sprawdzenia, czy przenikanie substancji nie przekracza dopuszczalnych limitów: tworzywo (PCV) nie powinno oddawać do żywności składników w ilościach większych niż 10mg/dm2 powierzchni  tworzywa lub artykułu      - jest to tzw. ogólny limit przenikania w wypadku określonych dodatków sprecyzowane są specyficzne wymagania     - tzw. Specyficzny limit    przenikania. Przykładowe  odpowiedniki między    aktywną substancją spożywczą (na której dokonuje się badania) a żywnością:

 

 

H2O destylowana

jaja, miód, mleko, soki

Kwas octowy

Niektóre przetworzone owoce

Etanol

Produkty alkoholizowane (piwo, cydr)

Oliwa z oliwek

Żywność tłusta

 

10819.jpg Rękawice antywibracyjne EN10819

Drgania i wstrząsy mechaniczne. Drgania oddziałujące na organizm człowieka przez kończyny górne -

Metoda pomiaru i oceny współczynnika przenoszenia drgań przez rękawice na dłoń operatora. Norma definiuje metody pomiaru laboratoryjnego oraz sposób analizy danych i sporządzania protokołów badań współczynnika przenoszenia drgań dla rękawic w warunkach przenoszenia drgań z rękojeści testowej na dłoń w zakresie częstotliwości 31,5-250Hz. Norma określa wymogi wykonywania testów w obszarze dłonicy. Nie ma wymogów co do przeprowadzania testów w obszarze palców. Niezależnie od tego wymagane jest, aby materiał antywibracyjny pokrywał również obszar palców. Objawy i zapobieganie Narażenie na drgania mechaniczne przenoszone do organizmu przez kończyny górne powoduje głównie zmiany chorobowe w układach:

• krążenia krwi (naczyniowym), np. napadowe zaburzenia krążenia krwi w palcach rąk, blednięcie opuszków jednego lub więcej palców tzw. „choroba białych palców”,

• nerwowym, np. zaburzenia  czucia dotyku, czucia wibracji, temperatury, dolegliwości w postaci drętwienia czy mrowienia palców i dłoni, a także całych kończyn górnych,

• kostno-stawowym, np. zniekształcenia szpar stawowych, zwapnienia torebek stawowych, zmiany okostnej, zmiany w utkaniu kostnym. Zespół tych zmian, zwany „zespołem wibracyjnym”jest uznawany w wielu krajach, w tym również w Polsce, za chorobę zawodową. W ostatnich latach co roku u ok. 200 osób w Polsce stwierdza się występowanie zespołu wibracyjnego! Dla zabezpieczenia się przed negatywnymi skutkami wibracji czy też ich ograniczenia zaleca się stosowanie rękawic antywibracyjnych. Należy podkreślić, że stosowanie rękawic antywibracyjnych może nie tylko ograniczyć drgania transmitowane z narzędzi do rąk operatora, ale też zabezpiecza ręce przed niską temperaturą i wilgocią, które to czynniki potęgują skutki oddziaływania drgań, przyspieszając pojawienie się i rozwój choroby wibracyjnej. Rękawice antywibracyjne znajdują się w wykazie środków ochrony indywidualnej podlegających obowiązkowej certyfikacji. Tylko rękawice z certyfikatem powinny być rozpowszechniane wśród użytkowników.

Żródło: www.CIOP.pl

Uwaga: piktogram stosowany przy rękawicach spełniających normę EN10819 to piktogram firmy aveon.pl . Piktogramy występujące na rękawicach mogą nieznacznie różnić się od naszego wzoru.

11491.jpg Rękawice antyelektrostatyczne EN1149-1

Odzież ochronna. Właściwości elektrostatyczne. Metoda badania rezystywności powierzchniowej. Norma ta ustala minimalne wymagania elektrostatyczne i metody prób dla rękawic ochronnych i odzieży rozpraszającej elektryczność statyczną celem uniknięcia powstawania iskier mogących wywoływać pożary. Wymagania te nie są wystarczające w otoczeniu łatwopalnym, wzbogaconym w tlen, a metoda badań nie daje się zastosować dla tkanin zawierających włókna z przewodzącym rdzeniem. Niniejsza norma nie znajduje zastosowania przy napięciach występujących w sieci.

AQL.jpg Rękawice Medyczne EN 455 1 2 3 4

EN455-1

Rękawice medyczne do jednorazowego użytku. Wymagania i badanie na nieobecność dziur. Określono wymagania i podano metodę badania rękawic medycznych do jednorazowego użytku na nieobecność dziur. Norma posługuje się pojęciem AQL (Acceptable Quality Level – Akceptowalny Poziom Jakości). Pojęcie odnosi się do szczelności produktu (choć może odnosić się do innych cech   wytrzymałości, limitu średnich dopuszczalnych uchybień w procesie produkcyjnym). Znalezione defekty klasyfikowane są według 3 poziomów: nieistotny, średnio istotny, krytyczny. Wartość AQL definiowana jest jako procent produktów wadliwych na 100 produktów. Ze względu na brak możliwości przetestowania w procesie produkcyjnym każdej pary rękawic, test przeprowadzany jest na określonej próbce, wybranej losowo z partii towaru. Próbki powinny być dobierane zgodnie z wytycznymi normy ISO 2859-1.

EN455-2

Rękawice medyczne jednorazowego użytku. Wymagania i badania dotyczące właściwości fizycznych. Norma określa wymagania oraz podaje metody badawcze właściwości fizycznych rękawic medycznych jednorazowego użytku (rękawic chirurgicznych, rękawic diagnostycznych/zabiegowych i innych) w celu zagwarantowania, iż zapewniają one i utrzymują w czasie użytkowania odpowiedni poziom  ochrony przed wzajemnym zakażeniem i zanieczyszczeniem zarówno pacjenta, jak i użytkownika.

EN455-3

Rękawice  medyczne jednorazowego użytku. Wymagania i badania w ocenie biologicznej. Norma  określa wymagania dotyczące oceny bezpieczeństwa biologicznego rękawic medycznych do jednorazowego użytku. W treści normy zostały zdefiniowane wymagania dotyczące oznakowania i pakowania rękawic oraz ujawniania informacji o zastosowanych metodach badania. Norma określa przegląd immunologicznych metod badań w celu oznaczania wymywalnych białek i alergenów.

EN455-4

Rękawice medyczne do jednorazowego użytku. Wymagania i badania dotyczące wyznaczania okresu trwałości. Norma określa wymagania dotyczące wyznaczania okresu trwałości dla rękawic medycznych do jednorazowego użytku.             

Rękawice robocze to jedne z najczęściej i najchętniej wykorzystywanych produktów ochrony osobistej chroniących ręce pracownika – części ciała najbardziej narażone na uszkodzenia i urazy podczas większości rodzajów aktywności zawodowej. Zgodnie z dyrektywą 89/686/EWG w sprawie wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w zakresie stosowanych środków ochrony osobistej w miejscu pracy, wprowadzony został podział produktów na trzy kategorie bezpieczeństwa w zależności od poziomu ryzyka, na jakie może być narażony pracownik wykonując dany rodzaj pracy. W zakresie ochrony rąk podział ten wygląda następująco:

 

Kategoria I

Rękawice zapewniające podstawowy poziom ochrony. Do stosowania w warunkach niskiego ryzyka. Rękawice należące do tej kategorii chronią przed powierzchniowym uszkodzeniem naskórka, stanowią barierę cieplną dla temperatury do 50ooC oraz chronią przed działaniem środków chemicznych o łagodnym działaniu (np. środków czyszczących). Do grupy tej należy większość rękawic ochronnych, rękawice do prac gospodarczych domowych. Ich użytkowanie poprawia komfort pracy, a możliwość stosowania rękawic należących do tej grupy nie jest uzależniona od wyników badań jednostek badawczych (certyfikacyjnych). Rękawice należące do kategorii I muszą spełniać wymagania normy EN420  Rękawice ochronne - Wymagania ogólne i metody badań”.

 

Kategoria II

Rękawice zapewniające poziom ochrony przy pracach o średnim ryzyku uszkodzenia. Rękawice należące do tej kategorii używane są w sytuacjach, gdzie ryzyko nie jest klasyfikowane jako niskie, ani bardzo wysokie. Produkty należące do kategorii II najczęściej zapewniają ochronę przed chemikaliami oraz uszkodzeniami mechanicznymi - rodzajami ryzyka bardzo szeroko rozpowszechnionego w większości prac przemysłowych. Do grupy tej zaliczane są również rękawice chroniące przed zimnem i ciepłem. Najczęściej spotykana norma określająca przyporządkowanie rękawicy do kategorii II, to norma EN388.

 

Kategoria III

Do tej kategorii zalicza się rękawice stosowane w sytuacjach występowania ryzyka poważnego uszkodzenia. Rękawice należące do tej kategorii sprzętu ochrony osobistej używane są wówczas, gdy istnieje ryzyko wystąpienia poważnego i/lub trwałego uszkodzenia dłoni i ręki, np. w pracach przy wysokim napięciu, z substancjami chemicznymi wysoce agresywnymi, itp.

 

Klasy ochrony dla produktów medycznych

W wypadku produktów medycznych, zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG obowiązuje następujący podział klas ochrony:

 

Klasa I

Do tej klasy zaliczane są produkty o najniższym poziomie ochrony. Zaliczenie do klasy odbywa się na podstawie deklaracji zgodności dostarczonej przez producenta. W klasie tej wyróżnia się produkty wprowadzone do obrotu jako sterylne oraz z funkcją pomiarową.

 

Klasa IIa

Produkty chroniące przed średnimi zagrożeniami, gdzie nadzór i interwencja jednostki notyfikowanej, wydającej certyfikat zgodności CE jest obligatoryjna na etapie wytwarzania.

 

Klasa IIb

Produkty o wysokim potencjale zagrożenia - kontrola i nadzór jednostki notyfikowanej jest konieczny zarówno na etapie projektowania, jak i wytwarzania.

 

Klasa III

Ta klasa produktów zarezerwowana jest dla najbardziej niebezpiecznych wyrobów, które wymagają zezwolenia

 na wprowadzenie do obrotu.

wstecz